اداره ناحیه یک

مراسم کلنگ زنی مدرسه خیرسازحاج زنگنه درروستای خان خمیس علیا
1396/10/20
  • دومین ویژه برنامه یک دیدار ورزشی به میزبانی آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز
    پیاده روی از خانه تا مدرسه دبستان شهید طمراس رحیمی